Brian Tracy

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy

Rozwój firm

W Talentowni pomagamy rozwijać firmowy potencjał. Organizujemy szkolenia, spotkania i warsztaty branżowe.

Promocja Talentów to pomoc w dotarciu z informacją do osób i organizacji zainteresowanych zagospodarowaniem potencjału w celu monetyzacji, czyli zamiany talentu na pieniądze.

W ramach tego działania uczestnicy otrzymują wsparcie w stworzeniu i rozwijaniu swojego portfolio, warsztaty wystąpień publicznych, budowania i rozwijania swojego wizerunku, marki osobistej w Internecie i działaniach stacjonarnych.


NGO Speed Dating – forma krótkich, szybkich rozmów zapoznawczych z wieloma osobami w ramach jednego wydarzenia.

Metoda zawierania kontaktów międzyludzkich o charakterze potencjału, talentów i predyspozycji, polegająca na sesjach krótkich rozmów (limitowanych czasowo przez organizatora) i selekcji przez uczestników osób, z którymi chcieliby skontaktować się poza sesją. Nawiązania kontaktu, networkingu. NGO Speed Dating to proces spotkań, w którym zachęca się ludzi, by mogli poznać dużo nowych osób w kilka minut. Na koniec wszystkich spotkań, uczestnicy oddali listę osób, z którymi chcieliby nawiązać dalszy kontakt. Jeśli okaże się, że dani uczestnicy wpisali siebie nawzajem na listę (zostało to odwzajemnione), następuje wymiana kontaktów. Metoda ta służy również do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych oraz stwarzania przestrzeni dla spotkania firm zainteresowanych np. inwestycją w potencjalnie intratne projekty oraz osobami, które są w stanie taki pomysł zaprezentować i wykonać. W przypadku wolontariatu metoda ta jest bardzo inspirująca.

Poznałam wiele wspaniałych ludzi, którzy pomagają innym. Myślałam, że nikt na takie spotkanie nie przyjdzie. Dziękuję za wspaniałe spotkanie.

– Karolina

Opolski trzeci sektor – wspieramy i rozwijamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu współfinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności. W ramach projektu współpracujemy obecnie z 132 przedstawicielami.

W Talentowni pomagamy rozwijać firmowy potencjał. Organizujemy szkolenia, spotkania i warsztaty branżowe.

Chcesz poznać swój potencjał i rozwinąć talent?

porozmawiajmy