Projekty Fundacji.

Program Rozwoju Talentów

To największe przedsięwzięcie fundacji, którego celem jest pomoc młodym w odkryciu i rozwijaniu talentów i potencjału. By potencjał ten zagospodarować w organizacjach pozarządowych, szkolnych klubach wolontariatu i pracy. Odbyło się już w sumie jedenaście edycji programu.

Opolskie Talenty

Projekt, którego celem jest wsparcie młodzieży w odkryciu i rozwinięciu talentów, promocja wolontariatu kompetencyjnego. Kluczowe było wsparcie dla młodzieży w organizowanych przez nich samych przedsięwzięć innowacyjnych. Działanie zostało współfinansowane ze środków FIO. Budżet projektu to 135 950,00 zł