Dziękujemy za Ogólnopolską Galę Talentów

6 czerwca świętowaliśmy wspólnie podczas Ogólnopolskiej Gali Talentów. Dziękujemy serdecznie za przybycie wszystkim gościom, gwiazdom wieczoru, wolontariuszom, młodym fotografom a także gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym za wspieranie odkrywania i rozwoju talentów.

To właśnie podczas tego niesamowitego wydarzenia mieliśmy zaszczyt uroczyście ogłosić kto otrzyma Statuetki Skrzydła Talentów a także wręczyć je zasłużonym laureatom.

 • W kategorii Placówka edukacyjna zwyciężyła Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn z Warszawy za tworzenie przestrzeni, by każdy mógł w swoim tempie i swoim rytmie odkrywać i rozwijać talenty.
 • W kategorii Organizacja pozarządowa statuetkę otrzymał Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci z Warszawy za stworzenie szansy wielu młodym osobom odkrycia i rozwinięcia talentów i akademickich i naukowych. Wyróżnienia zostały wręczone Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG z Lewina Brzeskiego oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Talentów Akces z Ozimka.
 • W kategorii Osoba dodająca skrzydeł, czyli osoba wykraczająca poza ramy zwyciężyła Dorota Haręza z Lewina Brzeskiego za stworzenie wyjątkowego klimatu do odkrywania i rozwijania talentów uczniów w klasie. Wyróżniony został także Tadeusz Pabisiak z Opola.
 • W kategorii Jednostka administracyjna laureatem został Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju za tworzenie przestrzeni do uwalniania różnych talentów w przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej. Wyróżnienia otrzymali: Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego za „Marszałkowskie Talenty", Zaczarowany Świat - Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE w Opolu.
 • W kategorii Biznes zwyciężyła firma Latex Opony za wspieranie w rozwoju talentów potrzebujących dzieci, młodzieży oraz pracowników.

Pragniemy szczególnie podziękować wszystkim występującym, którzy uświetnili naszą Galę niezwykłymi występami i pokazami:

 • Grupa Scorpion Dance Team
 • Krzysztof Riewold - półfinalista Mam Talent z podopiecznymi
 • Al Serpentinov i jego taniec serpentynowy
 • Janek Mela
 • Teatr Mantikora
 • Magdalena Meg Krzemień z zespołem
 • Spotkanie poprowadzili Ewa Suarez i Norbert Ćwikowski. Dziękujemy wszystkim osobom współtworzącym wydarzenie, występującym, wyróżnionym i laureatom, wolontariuszom, licznie zgromadzonej widowni za wspaniałą pierwszą (ale nie ostatnią) Ogólnopolską Galę Talentów ❤