Warsztaty „Talent Power, czyli rozwijaj się w zgodzie ze swoim potencjałem.”.

4'000.00 Złotych
Utwórz nową listę życzeń

Chcesz odkryć swój wyjątkowy potencjał? Pragniesz rozwinąć swoje talenty w procesie oraz przy wsparciu eksperta? Zastanawiasz się co robić w życiu? 


Jeżeli na jakieś pytanie odpowiedź jest twierdząca to serdecznie zapraszamy do udziału w Programie Talent Power, by rozwinąć się w zgodzie ze swoim naturalnym potencjałem. Program trwa 7 miesięcy. Rozpoczyna się w październiku 2022. Składa się na Warsztaty Odkrywania Talentów, Warsztaty Rozwijania Talentów, Indywidualny Plan Rozwoju Talentów, Spotkania Mentorskie i uroczyste zakończenie programu. 


Wiele osób nie zna swoich talentów i potencjału. Nie zna siebie. Odpowiedzią na te wyzwania jest program rozwojowy wspierający uczestników w procesie. Celem jest odkrycie i rozpoczęcie intensywnego procesu rozwoju talentów i potencjału.

Jakich części składa się program?


Warsztaty odkrywania talentów

Diagnoza odbędzie się na Warsztatach Odkrywania Talentów w wymiarze 16 godzin. Są to aktywne zajęcia odkrywania talentów w oparciu o konkretne narzędzia Instytutu Gallupa - 34 talentów wg. badań instytutu, Howarda Gardnera - inteligencji wielorakich, Dynamiki Talentów - wyjątkowego potencjału człowieka, metodologię Extended Disc Talent oraz wielu innych metod odkrywania talentów. Jako działania wspierające proces odkrywania talentów będą realizowane specjalne gry pedagogiczne, gry symulacyjne, burze mózgów, studium przypadków, zadania w grupie, praca indywidualna - w tym testy wspierające oraz wiele innych metod sprzyjających uwalnianiu talentów. Pod koniec tego etapu nastąpi wypracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Talentów jako drogowskazu w celu pełnego zrealizowania swoich zamierzeń i marzeń w krokach kolejnych.


Warsztaty Rozwijania Talentów jako kontynuacja Warsztatów Odkrywania Talentów poprzez innowacyjne narzędzia edukacyjne pozwolą zdiagnozowany potencjał / talent w procesie rozwinąć. W bloku rozwijania talentów poprzez różne ćwiczenia poruszane będą następujące obszary: budowanie planu swoich działań, czyli jak zarządzać sobą w czasie; nawyki – jaki mają wpływ na siebie i co ja mogę z tym zrobić; jak wykorzystać w praktyce wiedzę o sobie; samoświadomość, a podejmowanie wyborów; zaufanie sobie i zaufanie innym; budowanie poczucia własnej wartości; budowanie poczucie sprawstwa; moje wartości; co chcę razem osiągnąć; dokąd zmierzam. Istotne jest to, by uczestnicy wypracowali plan rozwoju talentów oraz wypracowali nowe nawyki wzmacniające potencjał. Zaplanowane są 24 godziny Warsztatów Rozwijania Talentów.


Indywidualny Plan Rozwoju Talentów jako drogowskaz do wydobycia swoich wyjątkowych talentów oraz potencjału. Jest spisany dokument, którego celem jest jasna i przejrzysta droga aktywności do uwolnienia potencjału.


Mentoring, czyli towarzyszenie w rozwoju

Głównym zadaniem towarzyszenie w rozwoju spisanego przez Mentee w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju Talentów - uaktywnianie (mobilizowanie) zasobów (mocnych stron). Przyjmuje zwykle formę kilku spotkań, których głównym celem jest inspirowanie, towarzyszenie, ale czasem podpowiedzenie - jeżeli Mentee wyrazi taką potrzebę. Bo o to tu właśnie chodzi - wsparcie w rozwojowych potrzebach Mentee i to on / ona bierze odpowiedzialność za ten proces. Średnio jedno spotkanie w miesiącu.


Na koniec uroczyste zakończenie

W ramach konferencji, nastąpi podsumowanie Programu poprzez przygotowanie ciekawych i inspirujących prezentacji i dyskusji. Celebrowanie i świętowaniu sukcesu rozwoju własnych talentów i potencjału.


Miejsce zajęć: Talentownia, Opole, Plac Wolności 6 

Czas zajęć: 17:15 - 20:15

Termin zajęć: 

7.02.2023

21.02.2023

7.03.2023

21.03.2023

4.04.2023

18.04.2023

2.05.2023

16.05.2023

30.05.2023

6.06.2023

Koszt uczestnictwa:

Koszt Programu wynosi 4000 zł brutto. Pierwsza wpłata to co najmniej 1500 zł. Pozostałą płatność można rozłożyć na dowolną ilość rat, bez dodatkowych opłat.

W trakcie zajęć zapewniamy ciepłe napoje oraz przekąski (bez noclegu i obiadów).

Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Zgłoszenia: proszę nadsyłać mailowo na adres: piotr.koziol@talentownia.pl,

tel. 607 55 00 62


Osoba prowadząca zajęcia: 

Piotr Koziol (prezes Fundacji) działa profesjonalnie w organizacjach pozarządowych trzydzieści jeden lat. Stypendysta programu: Young Volunteer Academy oraz Kuźni Młodych Liderów oraz absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych, a także odbył cykl szkoleniowy Aktywny Lider, Animatora Ekonomii Społecznej, Kurs na coaching, Mentoring, absolwent programu Liderzy PAFW. Jest również certyfikowanym trenerem oraz certyfikowanym (IPMA) zarządzającym projektami. Zarządzaniem talentami zajmuje się od 20 lat. Absolwent czterech Szkół Trenerów. Przeprowadził ponad 11 tys. godzin zajęć.

Opinie i oceny

Jeszcze nie ma opinii tego produktu.

Powiązane produkty